Hedefimiz

  • Toplumumuzun talasemi ve orak hücre anemi hastalıkları konusunda bilinç düzeylerini yükseltmek,
  • Halkının hasta bebek sahibi olma riskini sıfıra getirmek,
  • Toplumumuzun doğru, güvenilir ve kolay bilgiye ulaşmasına katkı sağlamak,
  • Bu alanda yürütülen çalışmaları, halkın her kesimine indirgeyerek sürdürmek ve bu konuda kamu, kurum ve kuruluşlarına destek olmak,
  • Görsel, yazılı ve sosyal medya araçlarını etkin kullanarak halkımızın bilgi sahibi olmasını sağlamak,
  • Hasta bebek doğumların gerçekleşmesi durumunda ailenin, toplumun, devletin, yıllar boyu katlanacak oldukları maddi ve manevi yönde ki kayıplara vurgu yapmak.