Hasta ve Taşıyıcıların Evlenmesinde Olası Durum Tablosu

 Şekil - 1  Şekil - 2
 Şekil - 3  Şekil - 4